Terug naar overzicht

Middagdienst Kerk aan het Plein (14-02-2021); Geref kerk V’huizen

  • 14/02/21 - 15:00u
  • Ds. A. Buursema (GKv Barneveld)
  • Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Welkom in deze dienst!
Deze dienst is te bekijken via https://kerkaanhetplein.nl/kerkdiensten

Voorganger: ds. Atze Buursema

De liturgie is als volgt:

Votum en groet

Zingen: Wat hou ik van uw huis

Gebed

Exodus 19, 1-6; 1 Petrus 1, 13-2,10
Zingen: Gezang 473 (liedboek) 1, 2, 3
Tekst: Johannes 13, 31-35
Preek
Zingen: HH 687
Geloofsbelijdenis
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen: HH 51
Zegen
Gereformeerde Kerk Voorthuizen:
Hoofdstraat 142
3781 AK Voorthuizen