Terug naar overzicht

Middagdienst Kerk aan het Plein (13-06-2021); Geref kerk V’huizen

  • 13/06/21 - 15:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Welkom in deze dienst!

Deze dienst is te bekijken via https://kerkaanhetplein.nl/kerkdiensten

Voorganger: Ds. Henk van der Velde

Ouderling van dienst: Erik Huising

Thema: Hoe Gods Geest ons kan veranderen.

Welkom door ouderling van dienst

Voorzang: HH 391: 1-2, Breng ons samen

Votum en groet

Lied: HH 391: 3, U roept ons samen voor Woord en gebed

Gebed om Gods zegen

Gods richtingwijzers voor ons leven

Lied: HH 384, Ik wil meer en meer op Jezus gaan lijken

Lezing uit Galaten 5: 13-26

Lied: GK, Psalm 139: 1 en 11, Heer, U doorgrondt mij van omhoog

Verkondiging

Lied: HH 233: 1-2, Laat m’in U blijven, groeien, bloeien…

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Belijdenislied: HH 344: 1-2, Ik geloof dat God mijn Vader

Zegenbede

Lied: HH 344: 3, Ik geloof: de Geest, de Trooster

 

 

 

Dienst beluisteren:

Gereformeerde Kerk Voorthuizen:
Hoofdstraat 142
3781 AK Voorthuizen