Terug naar overzicht

Openluchtdienst (11-07-2021), Zeumerseweg 41 te Voorthuizen

  • 11/07/21 - 10:00u
  • Ds. Wilmer Blijdorp (GKv)
  • Anders: Anders:

Welkom in deze dienst!

Voorganger: Ds. Wilmer Blijdorp

Verwelkoming en mededelingen

Votum en groet
Opwekking 553 (Laat het feest zijn in de huizen)
Psalm 86 Psalm Project (Leer mij naar uw wil te handlen)
Gods leefregels – Kolossenzen 3,1-17
Psalmen voor nu 145 (Opwekking 734) (God ik adem om van U te zingen)
Gebed
Lezen Efeziërs 5,16-20
Opwekking 754 (Kom o Heilige Geest)
Preek over Efeziërs 5,19 en Kolossenzen 3,16
NLB 657 (Zolang wij ademhalen)
Gebed
Collecte
GK 233 (Jezus vol liefde)
Zegen