Terug naar overzicht

Middagdienst Kerk aan het Plein (11-04-2021); Geref kerk V’huizen

  • 11/04/21 - 15:00u
  • Br. Robert van Lente
  • Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Welkom in deze dienst!

Deze dienst is te bekijken via https://kerkaanhetplein.nl/kerkdiensten

Voorganger: br. Robert van Lente

Dienstdoend ambtsdrager: Esther/Rob Vonk

De liturgie is als volgt:

Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 167

Stilte

Votum en groet

Zingen: (LvdK) Ps 90: 1, 8

Inleiding

Gebed

Schriftlezingen:

OT: Gen 3: 8 – 10

NT: Joh 21: 19 – 29

Zingen:(LvdK) Gz 477

Preek

Zingen: Opwekking 174/349

Gebeden

Collectemoment

Gesproken credo

Zingen: Opwekking 618

Zegen

 

Gereformeerde Kerk Voorthuizen:
Hoofdstraat 142
3781 AK Voorthuizen