Terug naar overzicht

Middagdienst Kerk aan het Plein (10-01-2021); Geref kerk V’huizen

  • 10/01/21 - 15:00u
  • Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Welkom in deze dienst!
Deze dienst is te bekijken via https://kerkaanhetplein.nl/kerkdiensten

Voorganger: br. Garrelt Wieske

Dienstdoend ambtsdrager: Joost Schouten

Collecte: Kerk (GKV)

De liturgie is als volgt:

Thema: “Zorg voor je ziel, schuil bij de Heer”

Afhankelijkheid van God

Zingen: Votum (Sela)

Gebed

Lezen: psalm 62

Zingen: U geeft rust (door alles heen)

Verkondiging

Zingen: HH 433 ‘stil, mijn ziel, wees stil’

Gebed

Collecte

Zingen: HH 615 Prijs Adonai

Gereformeerde Kerk Voorthuizen:
Hoofdstraat 142
3781 AK Voorthuizen