Terug naar overzicht

Middagdienst Kerk aan het Plein (09-05-2021); Geref kerk V’huizen

  • 09/05/21 - 15:00u
  • Ds. C.P. Kleingeld
  • Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Welkom in deze dienst!

Deze dienst is te bekijken via https://kerkaanhetplein.nl/kerkdiensten

Voorganger: ds. Cor Kleingeld

Dienstdoend ambtsdrager: Willie Bekebrede

 

Zingen: LbK 300: 1,2,6 Eens als de bazuinen klinken

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Ps 33: 1,2,4

Gebed

Lezing Mat. 22: 37-40

Zingen: LbK 7: 1,4 Het woord dat u ten leven riep

Lezen 2 Pet. 3

Zingen: Ps 102: 12, 13

Waar blijft Hij nu (2 Pet. 3)

Zingen: HH153: Verwachten / Sela

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen: Slotzang HH715: De grote dag breekt weldra aan

Zegen

Gereformeerde Kerk Voorthuizen:
Hoofdstraat 142
3781 AK Voorthuizen