Terug naar overzicht

Middagdienst Kerk aan het Plein (06-06-2021); Geref kerk V’huizen

  • 06/06/21 - 15:00u
  • Ds. Wilmer Blijdorp (GKv)
  • Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Welkom in deze dienst!

Deze dienst is te bekijken via https://kerkaanhetplein.nl/kerkdiensten

Voorganger: ds. Wilmer Blijdorp

Dienstdoend ambtsdrager: Albert Reijersen

Collecte: Diaconie (GKV)

De liturgie is als volgt :

Votum en groet

Zingen: Psalm 139, 2,5,8 (DNP) (Geen ogenblik ben ik alleen)

Gebed

Lezen: 1 Tessalonicenzen 5,1-11 en Jesaja 59, 15b-20

Zingen: GK 249, 2,3,6,7 (Licht uit Licht, U roepen wij)

Preek over 1 Tessalonicenzen 5,6-10

Zingen: Hemelhoog 233 (Laat me in u blijven, groeien, bloeien)

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 704 (O kerk sta op)

Zegen

Dienst beluisteren:

Gereformeerde Kerk Voorthuizen:
Hoofdstraat 142
3781 AK Voorthuizen