Terug naar overzicht

Middagdienst Kerk aan het Plein (04-07-2021); Geref kerk V’huizen

  • 04/07/21 - 15:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Gereformeerde Kerk Voorthuizen
  • Heilig avondmaal

Welkom in deze dienst!

Deze dienst is te bekijken via https://kerkaanhetplein.nl/kerkdiensten

Voorganger: Ds. Henk van der Velde

Verwelkoming en mededelingen

Intochtslied: Hemelhoog 181: 1 en 2 plus refrein, Hij kwam bij ons heel gewoon..

Votum en groet

Zingen: Hemelhoog 181: 3 en 4 plus refrein, Zie je de wonden zo diep..

Gebed om de leiding van Gods Geest

Zingen: LvK, Psalm 25: 3 en 6, Denk aan ’t vaderlijk meedogen…

Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30

Verkondiging

Zingen: LvK, Gezang 360: 1 en 2, Heer, wij komen vol verlangen

Inleidende woorden op het avondmaal

Na de viering zingen we: Gezang 360: 3, Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken..

Dankgebed

Collecte

Belijdenislied: Hemelhoog 523: 1-2, Ik geloof in God de Vader..

Zegenbede

Zingen: Hemelhoog 523: 3, Ik geloof dat mijn Verlosser..

Dienst beluisteren:

Gereformeerde Kerk Voorthuizen:
Hoofdstraat 142
3781 AK Voorthuizen