Terug naar overzicht

Middagdienst Kerk aan het Plein (04-04-2021); Geref kerk V’huizen

  • 04/04/21 - 15:00u
  • Ds. Atze Buursema
  • Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Welkom in deze dienst!

Deze dienst is te bekijken via https://kerkaanhetplein.nl/kerkdiensten

Voorganger: ds. Atze Buursema

Dienstdoend ambtsdragers: Henk Sebens

Collecte: Diaconie (NGK)

De liturgie is als volgt:

Votum en groet (sela)

Zingen: NLB 632
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Efeze 2, 1-10
Prediking n.a.v Efeze 2, 6
Zingen: God van leven (sela)
Dankzegging en voorbede
collecte
zingen: NLB 641, 1.2.3
Zegen
Na afloop van de dienst zingen we nog het “U zij de glorie”.

Dienst beluisteren:

Gereformeerde Kerk Voorthuizen:
Hoofdstraat 142
3781 AK Voorthuizen