Terug naar overzicht

Middagdienst Kerk aan het Plein (02-05-2021); Geref kerk V’huizen

  • 02/05/21 - 15:00u
  • Ds. Rene Barkema
  • Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Welkom in deze dienst!

Deze dienst is te bekijken via https://kerkaanhetplein.nl/kerkdiensten

Voorganger: ds. Rene Barkema

Collecte: Predikantenopleiding

De liturgie is als volgt:

Zingen: DNP Psalm 103 (Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen) vers 2, 3 en 4

Welkom

Zingen: Opwekking 575, Jezus alleen

Gebed

Zingen: Opwekking voor kids 6, Diep, diep, diep als de zee

Lezen: BGT 1 Korintiërs 13

Preek

Zingen: Opwekking 546, Nabij Gods hoog verheven troon

Voorbede

Aankondiging collecten

Zingen: GK06 Gezang 91, In het kruis zal ’k eeuwig roemen

Zegen

Gereformeerde Kerk Voorthuizen:
Hoofdstraat 142
3781 AK Voorthuizen