Terug naar overzicht

Middagdienst (31-07-2022)

  • 31/07/22 - 16:30u
  • Ds. Fred van Hulst
  • Barneveld: GKv De Burcht
Gezamenlijke dienst GKV/NGK, De Burcht Barneveld onder verantwoording van GKV

Voorganger: ds. Fred van Hulst

Collecte: Eredienst

De liturgie is als volgt:

Votum en zegen:

Zingen: Kom nu zijn poorten met dankzegging binnen, HH 487

Gebed

Schriftlezing: Hooglied 1 :1-8

Preektekst: Hooglied 1:2-8, “Liefdesverlangen”

Amenlied: Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, Liedboek 766

Geloofsbelijdenis van Nicea

Collecte

Zingen: Psalm 45 1,4,5 Geref Kerkboek ‘Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen’

Pastoraal gebed

Slotzang: O grote God die liefde zijt… Liedboek 838

Zegen

Dienst beluisteren:

De Burcht:
Van Schothorststraat 24
3772 AX Barneveld