Terug naar overzicht

Middagdienst (29-05-2022)

  • 29/05/22 - 16:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld: GKv De Burcht

Welkom door ouderling van dienst

Voorzang: LvK, Gezang 304: 1-2, God is getrouw…

Stil gebed, Votum en Groet

We zingen: LvK, Gezang 304: 3, De heilige Geest, die…

Gebed om Gods leiding

Schriftlezing uit Efeziërs 2: 4-22

Zingen: GK, Psalm 25: 2 en 6, Heer, wijs mij toch zelf de weg

Lezing uit Zondag 21, Vraag en antwoord 54 en 55

Verkondiging ‘Kerk, ik vind je mooi!’

Zingen: Hemelhoog 393: 1 en 3, Gij die gelooft, verheugt u samen..

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: GK, Lied 107: 1 en 3, Ere zij aan God de Vader…

Zegenbede

Amenlied: GK, Lied 107: 4, Halleluja, lof, aanbidding…

De Burcht:
Van Schothorststraat 24
3772 AX Barneveld