Terug naar overzicht

Middagdienst (24-04-2022)

  • 24/04/22 - 16:30u
  • Ds. Wilmer Blijdorp (GKv)
  • Voorthuizen Kerkgebouw
Voorganger: ds. Wilmer Blijdorp
Muzikale begeleiding: Jurriena Dijkema
Thema: Jezus zit aan de rechterhand van God. Dat zegt de geloofsbelijdenis. Maar wat betekent dat eigenlijk? En wat heeft dat te maken met ons kerk-zijn vandaag?
De liturgie van de dienst is als volgt:
Votum en groet
Psalm 106, 1,2,14 (Eer aan de Heer om wat Hij doet) (DNP)
Gebed
Lezen Efeziërs 1,15-23
Psalm 72,1 en 2 (O God, wil aan de koning schenken)
Preek over Efeziërs 1,20-23
Psalm 93 (De Heer is koning tot in eeuwigheid) (DNP)
Geloofsbelijdenis  GK 176 (‘k Geloof in God de Vader die uit niets)
Gebed
Collecte
GK 250, 2-3 (De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast)
Zegen

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen