Terug naar overzicht

Middagdienst (20-09-2020)

  • 20/09/20 - 16:00u
  • Ds. Henk van der Velde, ds. Reinier Drop
  • Barneveld: GKv De Burcht
  • Belijdenisdienst

Video(Belijdenis) dienst vanuit de GKV de Burcht

Liturgie belijdenisdienst 20 september 2020, 16.00 in kerkgebouw De Burcht

Belijdenis doen:  Heleen Bongers; Harm Eigenraam; Marijke v d Brink; Rick van Brummelen; Emeline Post; Jurrian Davelaar; Jiska Plenter; Judith Roozenbeek; Marc Vervoorn.

Liturgie door ds Henk. Preek door ds Reinier.

 

Voorafgaand aan de dienst zingt het combo: No longer slaves

Welkom en verwelkoming door ouderling van dienst

Votum en groet (staande)

Zingen:HH 433, Stil, mijn ziel, wees stil..

 

Gebed om Gods zegen

Solozang Heleen: Here’s my heart, Lord

Een geloofsbelijdenis – door de belijdeniskandidaten

Zingen: HH 77, Zoals klei in de hand van de pottenbakker..

Gedicht door Jurrian

Zingen: HH 629: 1, De kracht van uw liefde

 

Schriftlezing uit Jesaja 43: 1-7 (NBV)

Enkele belijdeniskandidaten reageren op de bijbeltekst

Preek door ds Reinier

Zingen: HH 291, Al wat ik ben, leg ik in uw hand

 

Inleiding op het belijdenis doen

Zingen: HH 683: 1 en 2, Laat mij zijn een instrument

Belijdenisvragen en antwoorden van allen die belijdenis doen

Na ieders antwoord volgt een zegenbede met belijdenistekst waarbij men knielt

Zegenlied: Hemelhoog 420, Heer, wijs hen/ons uw weg (Zie tekst hieronder!)

Overhandiging belijdenisgeschenken

Mentimeter voor de mensen thuis

 

Slotzang: HH 479: 1, 2 en 4, Heer, U bent mijn leven..

Zegenbede

Het combo zingt nog: HH 381, Jezus, alles geef ik U

 

===================================================

 

HEER, WIJS MIJ UW WEG – Hemelhoog 420 – aangepaste tekst

Heer, wijs hen uw weg
en leid hen als een kind
dat heel hun levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als hen de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost hen dan liefdevol en moedig hen weer aan.

 

Heer, leer hen uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als hen het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid hen dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
 

Heer, leer ons uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als ons de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest ons hart en leven aan.

 

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

 

Songtekst ‘No more slaves’

 

You unravel me, with a melody
You surround me with a song
Of deliverance, from my enemies
Till all my fears have gone
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

From my mothers womb
You have chosen me
Love has called my name
I’ve been born again, into a family
Your blood flows through my veins

I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

I am surrounded
By the arms of the father
I am surrounded
By songs of deliverance

We’ve been liberated
From our bondage
We’re the sons and the daughters
Let us sing our freedom

Whoa, whoa
You split the sea
So I could walk right through it
My fears were drowned in perfect love
You rescued me and I
Stand and sing
I am child of God

You split the sea
So I could walk right through it
You drowned my fears in perfect love
You rescued me and I will
Stand and sing
I am a child of God, yes I am
I am a child of God
I am a child of God, yes I am
I am a child of God, full of faith, yes

I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

De Burcht:
Van Schothorststraat 24
3772 AX Barneveld