Terug naar overzicht

Middagdienst (19-06-2022)

  • 19/06/22 - 16:30u
  • Ds. Wilmer Blijdorp (GKv)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Wij geloven vergeving van de zonden. Raakt die zin je? Staat je voor ogen wat jou vergeven wordt? Wat is zonde eigenlijk? En wat heeft dat te maken met schimmels in een bos? Zondagmiddag staan we daarbij stil.

Liturgie

Votum en groet

Opwekking 464 (Wees stil voor het aangezicht van God)

Gebed

Lezen Romeinen 3,9-31

Opwekking 350 (Vader, vol van vrees en schaamte)

Preek over Romeinen 3,23-24 en artikel 10 van de apostolische geloofsbelijdenis

GK 205 (Christus aan het kruis verheven)

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

LB 103c 1,3,5 (Loof de koning, heel mijn wezen)

Zegen

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen