Terug naar overzicht

Middagdienst (18-08-2019)

  • 18/08/19 - 16:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld: GKv De Burcht

Welkom in deze dienst!

  • Dit is een gezamenlijke dienst van NGK en GKv.
  • De collecte is voor de Eredienst
  • Het programma van deze dienst is als volgt:

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Gezongen Votum: GK, Psalm 121: 1
Begroeting door voorganger
Gezongen Amen, en daarna Psalm 18: 1, 2 en 3 – berijming Jan Mul,
Gebed om Gods zegen
Bijbellezing uit Psalm 18
Zingen: Hemelhoog 622: 1 en 2, Wie is God behalve ons Heer?
Verkondiging
Zingen: Psalm 18: 9 en 15 – berijming Jan Mul –
Dankgebed en voorbeden
Collectes
Slotzang: LB, Gezang 393: 1-4, De dag door uwe gunst ontvangen…
Zegenbede
Gezongen Amen

De Burcht:
Van Schothorststraat 24
3772 AX Barneveld