Terug naar overzicht

Middagdienst (15-05-2022)

  • 15/05/22 - 16:30u
  • Ds. Wilmer Blijdorp (GKv)
  • Barneveld: GKv De Burcht
Voorganger: ds. Wilmer Blijdorp
 
Komt Jezus al bijna terug? Valt daar vanuit de Bijbel iets over te zeggen? En wat dan? En hoe zit het met het 1000-jarig rijk waarover Openbaring spreekt? Zondagmiddag hopen we daar één en ander over te leren.

De liturgie van de dienst is als volgt:

Votum en groet

Psalm 90, 1,2,5,6 (Heer, U bent onze schuilplaats in gevaren)

Gebed

Lezen Marcus 13

1e deel preek

Lezen Openbaring 20,1-10

2e deel preek

Opwekking 818 (Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus)

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

GK 228 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

Dienst beluisteren:

De Burcht:
Van Schothorststraat 24
3772 AX Barneveld