Terug naar overzicht

Middagdienst (14-08-2022)

  • 14/08/22 - 16:30u
  • Ds. Atze Buursema
  • Barneveld: GKv De Burcht

Voorganger: ds. Atze Buursema

Collecte: Eredienst

De liturgie is als volgt:

Votum (gezongen)

Groet

Zingen: NLB 413,1

Gebed voor de opening van het Woord.

Lezen uit Gods Woord: Genesis 12 vers 1-9

Zingen: NLB 413, 2

Lezen: Genesis 22, 1-19

Zingen: NLB 413,3

Preek

Geloofsbelijdenis: NLB 344

Dankzegging en voorbede

Collecte

Slotlied: NLB 103c, 1-3

Zegen

Gezongen amen

De Burcht:
Van Schothorststraat 24
3772 AX Barneveld