Terug naar overzicht

Middagdienst (12-06-2022)

  • 12/06/22 - 16:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Voorthuizen Kerkgebouw
Voorganger: Ds. Reinier Drop
Collecte: Bijzonder doel
Muzikale begeleiding: Jurriena Dijkema

Thema: De gemeenschap der heiligen

Zondag 21, Vraag 55: Wat betekent de gemeenschap der heiligen? Antwoord: De gelovigen hebben allemaal als ledematen van het lichaam van Christus, gemeenschap aan de Heere Jezus en aan al Zijn schatten en gaven. Elke gelovige moet zich daarnaast verplicht voelen om zijn gaven en talenten, vrijwillig en vol blijdschap, in te zetten voor de andere gelovigen.

De liturgie is als volgt:

Start met mededelingen

Zingen: Psalm 100:1-4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: HH 391 Breng ons samen

Gebed

Schriftlezing: Filippenzen 1:27-2:11

Zingen: Psalm 133:1-3

Schriftlezing: HC Zondag 21, vraag. 55 en 1 Kor 12:1-31 (NBV 21)

Preek Thema: de gemeenschap der heiligen

Zingen: Gezang 303:1-5

Voorbeden

Collecte

Zingen: Apost Geloofsbelijdenis

Zegen

 

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen