Terug naar overzicht

Middagdienst (11-08-2019)

  • 11/08/19 - 16:30u
  • Ds. A.O. Reitsema (Amersfoort)
  • Barneveld: GKv De Burcht

Welkom in deze dienst!

  • Dit is een gezamenlijke dienst van NGK en GKv.
  • Het programma van deze dienst is als volgt:

Votum en groet/Amen

Zingen: LB 314:1-3 (Here Jezus, om uw woord)

Gebed

Lezen Jesaja 38:9-20

Zingen: DNP 91:1,4 (Wie thuis is bij de hoogste Heer)

Lezing: tekst: Jesaja 38:19a

Preek

Belijdenis van het geloof: melodie Hoor de englen zingen de eer

Gebed

Collecte

Zingen: Ps. 150:1,2 (Loof de Heer uw God alom)

Slotzegen / amen

De Burcht:
Van Schothorststraat 24
3772 AX Barneveld