Terug naar overzicht

Middagdienst (08-05-2022)

  • 08/05/22 - 16:30u
  • Ds. Martin van der Klis (Bunschoten)
  • Barneveld: GKv De Burcht

 

Welkom (door ouderling van dienst)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 33;1,2,6 (De Nieuwe Psalmberijming)

Gebed

Zingen: NLB 8b

Bijbellezing: Efeziërs 3:8-21 (NBV21)

Zingen: Liedboek voor de kerken, Gezang 95:1,2

Verkondiging

Zingen: Opwekking 167

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Geloofsbelijdenis zingen: Voorzichtig Licht 100:1,2,3 (melodie: Liedboek voor de kerken, Gezang 460)

Zegen

Dienst beluisteren:

De Burcht:
Van Schothorststraat 24
3772 AX Barneveld