Terug naar overzicht

Middagdienst (07-08-2022)

  • 07/08/22 - 16:30u
  • Ds. Fred van Hulst
  • Barneveld: GKv De Burcht

Voorganger: ds. Fred van Hulst
Collecte: Steunbehoevende kerken

De liturgie van de dienst is als volgt:

Votum en zegen
Groet
Zingen: Psalm 19:1,2,3 Geref. Kerkboek
Gebed
Schriftlezing : Hooglied 1
Preektekst: Hooglied 1: 9-11
Amenlied : Jezus leeft in eeuwigheid Geref Kb 228
Geloofsbelijdenis van Nicea
Collecte
Zingen HH 555 Dank U Vader van de lichten
Pastoraal gebed
Slotzang: HH472 Ga nu heen in vrede
Zegen

Dienst beluisteren:

De Burcht:
Van Schothorststraat 24
3772 AX Barneveld