Terug naar overzicht

Middagdienst (04-08-2019)

  • 04/08/19 - 16:30u
  • Ds. Willem Smouter (Apeldoorn)
  • Barneveld: GKv De Burcht

Welkom in deze dienst!

  • Dit is een gezamenlijke dienst van NGK en GKv.
  • De collecte is voor de Eredienst
  • Het programma van deze dienst is als volgt:

Voorzang DNP 34: 1 Er gaat geen dag voorbij

Votum en groet · DNP 34: 2 en 5

Gebed

Schriftlezing Exodus 33: 12-23 (NBV)

Zingen: HH 638 Heer, U bent El Elohim

Preek over “Laat mij uw majesteit zien”

Zingen: Ps 97: 1-3 Groot Koning is de Heer

Inleiding op HH433 en gebed

Zingen: HH 433 Stil mijn ziel

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen: LvdK 304: 1-3 God is getrouw

Zegen

De Burcht:
Van Schothorststraat 24
3772 AX Barneveld