Terug naar overzicht

Middagdienst (03-07-2022)

  • 03/07/22 - 16:30u
  • Ds. M.G. van Gurp (Zalk en Veecaten)
  • Barneveld: GKv De Burcht

– zangdienst –

Thema: eeuwig leven

 

Welkom & mededelingen

Zingen: NLB 68:7 – God zij geprezen met ontzag

Stilte

Gezongen Votum & groet (gezongen amen)

Zingen: Hemelhoog 479 – Heer, U bent mijn leven (als geloofsbelijdenis)

Zingen: Hemelhoog 728 – Jezus leeft in eeuwigheid

Gebed

Zingen: NLB 130c (PvN 130) – Uit de diepten roep ik U

Schriftlezing: Openbaring 21: 1-4

Overdenking: Hoop en troost door eeuwig leven

Zingen: opw. 770 – Ik zal er zijn

Gebed

Zingen: DNP Psalm 131: 2, 3 – Ik kies de stilte, doelbewust

Zingen: Hemelhoog 725 – Ik kom met haast

Collecte

Zingen: NLB 913: 1, 4 – Wat de toekomst brenge moge

Zegen

Zingen: Ev. Lb. 413: 1, 2, 4 – Lichtstad met uw paarlen poorten

Dienst beluisteren:

De Burcht:
Van Schothorststraat 24
3772 AX Barneveld