Terug naar overzicht

Kinderdienst (19-06-2022)

  • 19/06/22 - 16:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Kinderdienst

Liturgie Kidspraise 19 juni 2022

– Welkom

– Zingen: Heer, onze Heer

– Gebed

– Votum en groet

– Zingen: God van licht

– Bijbellezen deel 1 Johannes 4 (de Samaritaanse vrouw)

– Zingen: God kent jou (77)

– Bijbellezen deel 2 Johannes 4 (de Samaritaanse vrouw)

– Zingen: Van top tot teen

– Filmpje de Zandtovenaar (https://www.youtube.com/watch?v=vK0zing09k0)

– Preek

– Zingen: God heeft een plan met je leven

Creatieve deel

Pray-station

– Zingen: Kom aan boord

-Zegen

-Zingen: De Here zegent jou (185)

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld