Terug naar overzicht

Kinderdienst (12-03-2023)

  • 12/03/23 - 16:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
Thema: Weet je dat de lente komt?!
Voorganger: Ds. Henk van der Velde
Muzikale begeleiding: kindercombo onder leiding van Riëtte Luigjes

Welkom en gebed door Irene

– Zingen:

Welkom

– Votum en groet door ds. Henk

– Aankondiging lied door ds. Henk

– Zingen:

Who’s the king of the jungle

-Introductie van het thema, quiz/spel

Door Timo, Rens en Levi

-Zingen:

Zie de zon, zie de maan

-Bijbellezen door ds. Henk Marcus 4:26-29

-Aansluitend Preek/Verhaal door ds. Henk

– Zingen:

Weet je dat de lente komt

God heeft een plan met je leven

Creatieve deel: uitleg door Marriëlle

En tegelijkertijd

Pray-station:

– Aankondiging lied door ds. Henk

– Zingen:

Heer, onze Heer

Bidden en Zegen door ds. Henk

-Zingen:

De zegen van God

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld