Terug naar overzicht

Dankdienst br. Gerrit Visscher

  • 10/06/20 - 10:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dankdienst voor het leven van broeder Gerrit Visscher, die vrijdag 5 juni 2020 is overleden.

Klik hier om de originele liturgie te bekijken.

Klik hier om de dienst te bekijken

Terwijl Pa wordt binnengebracht klinkt orgelspel: Blijf bij mij, Heer

Kleinkinderen Jan Willem en Anne Lynn steken de kaarsjes aan.

Kleinkind Bas zet de foto op de kist

Welkom, votum en groet

Zingen: LvK, Psalm 121: 1 en 4, Ik sla mijn ogen op en zie..

Gebed om Gods zegen

In Memoriam door Gerdien, Gert en Wim

Kinderlied: Jezus is de Goede Herder

Gedicht door kleinkinderen Sanne en Saar, Voetstappen

Zingen: Hemelhoog 617a, Tienduizend redenen

Gedicht door kleindochter Eline

Schriftlezing: Psalm 84 (NBV), gelezen door kleinkinderen Lotte en Niek

Zingen: Hemelhoog 23: 1-3, Wat hou ik van uw huis

Verkondiging

Luisterlied: Sela, Ik zal er zijn

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Hemelhoog 445, Ik bouw op U

Zegenbede

Dankwoord namens de familie door Gert en Wim

Mededelingen over de uitvaart

Uitleidend orgelspel: U zij de glorie, opgestane Heer

 

Bij het graf spreken we woorden van geloof en eeuwig leven:

Jezus zei:” Ik ben de Opstanding en het Leven;

wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,

en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.” (Joh. 11: 25-26)

 

We belijden ons geloof met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis

 

We vertrouwen het lichaam van Pa aan Gods aarde toe

 

We bidden samen het Onze Vader

 

We zingen de lofzang uit LvK, Gezang 257, Halleluja, eeuwig dank en ere

 

Terwijl de gasten vertrekken, speelt de trompettist: Eens als de bazuinen klinken…

De familieleden verlaten het graf na het brengen van een afscheidsgroet.

============================================================

Psalm 121

1 Ik sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan,

waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp is van mijn Here, die

dit alles heeft geschapen.

Mijn herder zal niet slapen.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,

Hij maakt het kwade goed,

Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,

wat u mag wedervaren,

in eeuwigheid bewaren.

 

Jezus is de goede herder

Jezus is de goede herder,

Jezus Hij is overal,

Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal.

Als je ‘s avonds niet kunt slapen,

als je bang in ‘t donker bent,

denk dan eens al die schapen

die de Heer bij name kent.

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen