Terug naar overzicht

Avonddienst (31-12-2021) – online –

  • 31/12/21 - 19:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Oudjaarsavond
Voorganger: ds. Reinier Drop
Dienstdoend ambtsdrager: Harry Schaling
Collecte: Eredienst
Muzikale begeleiding: samengesteld combo onder begeleiding van Wilma Veldhuizen

De liturgie is als volgt:

Start met boodschap Carin

Zingen: DeNieuwePsalmberijming 138:1-3

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: HH 335 God van trouw

Gebed

Zingen: HH 460 Ik zal er zijn

Schriftlezing: Romeinen 8:31-39

Preek

Zingen: Psalm 103:1,5,7

Voorbeden

Collecte

Zingen: Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader

Zegen

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen