Terug naar overzicht

Avonddienst (31-10-2021)

  • 31/10/21 - 18:30u
  • Ds. Menko Biewenga (Enschede)
  • Voorthuizen Kerkgebouw
Muzikale begeleiding: Jurriena Dijkema

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Gezongen Votum: Psalm 121:1

Zegengroet

Aanvangstekst: Romeinen 15:2-7

Zingen: Gezang 303:2,5

Gebed

Schriftlezingen: Matteüs 22:36-39

                          Filippenzen 2:1-5

Zingen: Gezang 449:3,5

Preek

Zingen: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (Opwekking 334)

Gebed

Collectemoment

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 121:4

Zegen

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen