Terug naar overzicht

Avonddienst (30-12-2018)

  • 30/12/18 - 18:30u
  • Ds. Jaap Dekker (Enschede)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 18.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de avond ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van de preek is “God zelf zal Rachel troosten”. De preek gaat over de kindermoord in Betlehem. Dat is geen prettig Bijbelverhaal, maar wel blijvend actueel in een wereld waar miljoenen kinderen nog steeds slachtoffer worden van oorlog en geweld. De vraag die in de preek centraal zal staan is wat het Kerstevangelie hun moeders te bieden heeft
  • De collecte is voor de erediensten
  • Het programma voor deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 147: 5 en 6

Votum en groet

Zingen: Geloofsbelijdenis op melodie ‘Hoor de englen’. Zie hieronder de tekst.

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 2,1-23

Zingen: Psalm 2: 1 en 4

Preek over Matteüs 2,16-18

Zingen: Gezang 310 (1-3)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Hemelhoog 460 (Ik zal er zijn)

Zegen

 

Geloofsbelijdenis  

(melodie: Gezang 135 “Hoor de Englen zingen d’eer”) 

Ik geloof in God de Vader
Die almachtig, wijs en goed
Aard’ en hemel heeft geschapen
Vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken
en Zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord,
opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd,
Mijn geloof, mijn zekerheid. 

Ik geloof in Jezus Christus
Zoon van Mensen, Zoon van God,
Die als Redder van de wereld
Werd gekruisigd, werd gedood.
Maar Die opgestaan ten leven,
Hemelhoog nu is verheven,
Boven heerschappij en macht
die ten onder wordt gebracht
Dat is wat ik hier belijd,
Mijn geloof, mijn zekerheid. 

Ik geloof in God de trooster,
Die van oudsher, wereldwijd,
Overal Zijn volk vergadert,
En tot dienen toebereid.
Met Gods kinderen verbonden,
In vergeving van mijn zonden,
Mag ik op de jongste dag,
Opstaan leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd,
Mijn geloof, mijn zekerheid.  

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen