Terug naar overzicht

Avonddienst (30-04-2023)

  • 30/04/23 - 18:30u
  • Ds. Marco de Best (Arnhem)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Liturgie 

 

Welkom en mededelingen

Stil gebed en votum en groet

Zingen Psalm 118: 1, 5 ( liedboek voor de Kerken 1973)

Zingen hemelhoog 590 (= Opw. 7) “Heer God U loven wij”

Wij doen belijdenis van ons geloof

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 12

Zingen Psalm 124 : 1,2,4 ( Liedboek voor de Kerken 1973)

Verkondiging

Zingen Hemelhoog 120 ( = Opw. 381) “De zaligheid is van God”

Gebed

Collecte

Slotzang Hemelhoog 294 “De rivier” ( = Opw. 642)

Zegen met aansluitend gezamenlijk gezongen “amen”

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen