Terug naar overzicht

Ochtenddienst (29-12-2019)

  • 29/12/19 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Het thema van de dienst is: Over de trouw van God vanuit Hosea
  • Er is bijbelklas voor groep 1 t/m 4 en leergroep 7 en 8
  • De collecte is voor de eredienst
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Voorzang = Votum: HH 39, Ik hef mijn ogen…

Groet door de voorganger

Zingen:

HH 586, Groot is de Heer..(2x)

HH 640, Ik kniel neer en belijd…

Gebed om Gods zegen

Schriftlezing: Efeziërs 4: 17 – 6: 2

Zingen kinderlied: HH 625: 1-3, Zingen maakt blij

Hierna gaan kinderen naar de bijbelklassen

Zingen: LvK, Psalm 68: 9

Schriftlezing uit Hosea 1:1- 2:3; 2: 10-25; 4: 1-3.

Verkondiging over Hosea

Zingen: HH 295: 1, 2 en 4, Doorgrond mijn hart..

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: HH 433: 1-3, Stil, mijn ziel, wees stil…

Zegenbede

Amenlied: HH 419: 1 en 2, God zal met je zijn…

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld