Terug naar overzicht

Avonddienst (29-12-2019)

  • 29/12/19 - 18:30u
  • Ds. Arie Reitsema (Lienden)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 18.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

  • Over de preek: Koning David maakte een lied over zijn leven als schaap van de Grote Herder. Hij haalt herinneringen op zoals iemand, die spreekt over zijn geliefde. Vandaag halen wij ook herinneringen op over onze Goede Herder, die als David’s grote zoon mens werd. Hij gaf zijn leven voor ons door als een lam voor onze zonden te betalen aan het kruis. Hij gaat met ons mee tot de dag dat hij terugkomt.
  • De collecte is voor de eredienst
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 98:1-4, “Zingt een nieuw lied voor God de Here”  

Votum en groet.

Zingen: HH 128:1-3, “Eer zij God in onze dagen”  

Gebed

Zingen: HH 16, “Als een hert, dat verlangt naar water” HH 16

Schriftlezing: Psalm 23

Zingen:

Preek: “De Heer is mijn herder”

Zingen: Gez.14:1-5, “De Heer is mijn herder”  

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Apostolische Geloofsbelijdenis: samen opzeggen

Zingen: HH 583, “Glorie aan God”  

Zegen

Zegenlied: NLB 425, “Vervuld van uw zegen”  

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen