Terug naar overzicht

Avonddienst (29-03-2024)

  • 29/03/24 - 19:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Goede Vrijdag

Goede vrijdag 

Tekst van het evangelie: Mattheüs 26 en 27 (NBV ‘21)

 

Liturgie:

Zingen: Gezang 177:1,7 (1. Leer mij uw lijden recht betrachten + 7. wondre wijsheid prijzen)

Welkom, uitleg liturgie en gebed

Tussen het zingen van de liederen door, lezen we afwisselend uit het Oude Testament en uit Mattheüs 26 en 27 

Zingen: Opw 462: Aan uw voeten Heer

Zingen: De Nieuwe Psalmberijming Psalm 118:6,7

Zingen HH 175 Getsémane (Sela)

Zingen: Opwekking 400 Liefde was het onuitputt’lijk

Zingen: HH 454 Wees bij ons

Zingen: HH 635:2 (heerlijk is uw naam) Heilig Lam van God

Zingen gezang 177:2,3

Zingen: HH 203 Via Dolorosa

Doven van de laatste kaars

Moment voor bezoekers om te lopen naar het kruis vooraan.

Zingen: HH 187:1,R,2,R Ik zie het kruis / HH 641 Heiligdom

Stil gebed

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld