Terug naar overzicht

Avonddienst (28-05-2023)

  • 28/05/23 - 18:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw
Voorganger: Ds. Henk van der Velde
Muzikale begeleiding: Jaap van Gent
De liturgie is als volgt:

Thema: Schepping – Herschepping. Tekst: Romeinen 8: 1-17

Welkom en mededelingen

Voorzang: LvK, Gezang 304: 1-3

Votum en groet

Antwoordlied: LvK, Gez 239: 1, 3 en 7, Kom Schepper, God, o Heil’ge Geest

Gebed om Gods zegen

Zingen: LvK, Psalm 51: 5

Schriftlezing: Romeinen 8: 1-17

Zingen: HH 229, Heilige Geest van God

Verkondiging

Zingen: Gezang 477: 1, Geest van hierboven…

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: HH 686: 1 en 3, Leid mij, Heer, o machtig Heiland…

Zegenbede

Amenlied: Gezang 456: 2, Stort op onze bede…

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen