Terug naar overzicht

Avonddienst (26-11-2023)

  • 26/11/23 - 18:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Liturgie

Thema: De roep om wraak vanuit de psalmen.

Welkom ouderling van dienst

Intochtslied: LvK, Psalm 122: 1, Hoe sprong mijn hart hoog op in mij…

Votum en groet

Zingen: LvK, Psalm 122: 3, Bid heil toe aan dit vredesoord…

Eerste schriftlezing: Psalm 122

Gebed om Gods leiding

Zingen: LvK, Psalm 141: 2 en 3, Laat, Heer, mijn gebed en mijn handen

Tweede schriftlezing: Psalm 137 en 140

Zingen: LvK, Psalm 139: 12 en 14, O God, verwerp het boos geslacht

Verkondiging

Zingen: LvK, Gezang 285: 1, 2 en 4, Geef vrede, Heer, geef vrede

Dankgebed en voorbeden.

Collecte

Geloofsbelijdenis

Slotzang: LvK, Gezang 481: 1 en 3, O grote God, die liefde zijt…

Zegenbede

Amenlied: LvK, Gezang 481: 4, Wij danken u, o liefde groot…

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen