Terug naar overzicht

Avonddienst (26-01-2020)

  • 26/01/20 - 18:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Jeugddienst

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 18.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

  • Het thema van deze dienst is Vriendschap
  • De collecte is voor de diaconie
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom door gastvrouw Rachel

Zingen: Votum en groet van Sela

Zingen: Opwekking 767, Familie

Zingen: Hillsong, From the inside out

Gebed  

Creatief Filmpje vriendschap

Schriftlezing/overdenking

Zingen: Opwekking 616 Draw me close to you

Gebed  

Zingen: Opwekking 760, Whom shall i fear

Mededeling door astvrouw

Zegen 

Slotlied: Opwekking 764, Zegekroon

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld