Terug naar overzicht

Avonddienst (25-11-2018)

  • 25/11/18 - 18:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Jongerendienst

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 18.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de avond ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van deze dienst is: ‘Hoe leidt God mij?’
  • Na afloop van de dienst is er frisdrank en chips.
  • Het programma voor deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom door gastvrouw

Votum en groet

Zingen lied 1: Opwekking 757, Zo goed

Zingen lied 2: Opwekking 772, Overwinnaar

Gebed

Zingen lied 3: Opwekking 795, Amen

Zingen lied 4: Mighty to save (Hillsong)

Creatief

Preek en schriftlezing

Gebed

Zingen lied 5: Opwekking 687, Heer wijs mij Uw weg

Zingen lid 6: Opwekking 810, Smaak van redding

Zegen

Mededelingen gastvrouw

Slotlied: Opwekking 764, Zegekroon

 

 

 

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld