Terug naar overzicht

Avonddienst (24-11-2019)

  • 24/11/19 - 18:30u
  • Ds. Piet Krol (Heerde)
  • Barneveld JFC
  • Jeugddienst

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 19.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

  • De voorganger van de dienst is Ds. Piet Krol (Heerde)
  • Collecte: Soemba
  • Muzikale begeleiding: Jeugdcombo
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Lied 1: Opwekking 796 De leeuw en het lam

Welkom door Gastvrouw Geertje

Votum en groet uitgesproken door gastvrouw

Lied 2: King of my heart – Steffany Gretzinger

Lied 3: Opwekking 781 Jezus redt

Gebed door Rachel Fennema

Lied 4: Opwekking 826 De heer is mijn bevrijder

Schriftlezing/overdenking door ds. Piet Krol

Gebed door ds. Piet Krol

Lied 5: Luisterlied Sinking deep

Mededeling door gastvrouw

Zegen: door ds. Piet Krol

Lied 6: Jezus overwinnaar

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld