Terug naar overzicht

Avonddienst (24-09-2023)

  • 24/09/23 - 18:30u
  • ds. Arie Reitsema (Lienden)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Liturgie

Welkom en mededelingen

Voorzang: “In de nacht van strijd en zorgen” Sela

Votum en groet

Zingen: “Voorwaar, ik keer mij stil tot God” Psalm 62:1,5,6 (Geref.Kerkboek)

Gebed

Zingen: “Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeeen gekomen”Gez.328:1

Schriftlezing: Esther 4

Preek: “God heeft de leiding. Ook al lijkt Hij ver weg”.

Zingen: “God is getrouw, zijn plannen falen niet” Gezang 304

Dankzegging en gebed

Collectemoment

Geloofsbelijdenis (Opzeggen)

Zingen: “Ik zal er zijn” Sela

Zegen

Zingen: “Vervuld van uw zegen” NLB 425

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen