Terug naar overzicht

Avonddienst (18-04-2019) Witte Donderdag

  • 18/04/19 - 19:30u
  • Ds. A. Buursema (GKv Barneveld), ds. Reinier Drop
  • Anders:

Welkom in deze gezamenlijke dienst van NGK De Ontmoeting en GKV De Burcht.

  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Verwelkoming door twee ouderlingen van dienst

A. bijzonder moment: samen vanuit twee gemeenten op weg naar Goede Vrijdag en Pasen;
B. samen gemeenschap met de Here Jezus via de tekenen van brood en wijn; na de dienst is er gelegenheid om elkaar in de hal of de Soos nog verder te ontmoeten;

Zingen: Lied 575, 1.2.4

Votum en groet

Votum: Psalm 121, 1

Zegengroet

Amen: Psalm 121, 4

Zingen: NLB 393

Gebed om Gods zegen

We leiden dit gebed in met het lied uit met Agnus Dei (Sela)

Bijbellezing: Marcus 15, 16-22

Korte overdenking

Zingen: Oude liedboek 177, 1, 2 , 3 , 5 en 6

Korte inleiding op het Heilig avondmaal door Reinier

Aankondiging avondmaalslied: de witte tafel roept tot  leven

Kringvorming voor de viering van het Heilig avondmaal

Terwijl we in stilte de kring vormen speelt het orgel

Instellingswoorden door beide predikanten

Viering van het avondmaal

Terwijl brood en wijn rondgaan, zingen we: Gezang 381 (Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet)

Afsluiting Heilig avondmaal in de kring:

Terug naar zitplaatsen

Collecte

Zingen slotlied: NLB 103e in Engels en Nederlands (Bless the Lord my soul)

a. Engels twee keer – vrouwen

b. Engels twee keer – mannen

c. Nederlands drie keer – allen

Zegenbede

Gezongen: Amen

(Daarna ontmoeting in hal, soos, koffie)

 

GKV De Burcht: