Terug naar overzicht

Avonddienst (17-11-2019)

  • 17/11/19 - 18:30u
  • Ds. Taco Posthuma (Arnhem)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 18.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

  • De collecte is voor de Eredienst 
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededeling

Zingen: Hemelhoog 23 ‘Wat hou ik van uw huis’

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 100 1-4 ‘Juicht Gode toe, bazuint en zingt’

Gebed bij opening van het woord

Schriftlezing: Psalm 84 

Zingen: Psalm 84, 1 ‘Uw woning is mij zo lief, HEER.’ (DNP)

Verkondiging vanuit Psalm 84,12-13 (DNP)

Zingen: Psalm 84, 2-4 ‘Gelukkig wie gesterkt in U’ (DNP)

Dankzegging en voorbede

Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen)

Collecte

Zingen: LvdK 257 ‘Hallelujah, eeuwig dank en ere’

Zending en Zegen

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen