Terug naar overzicht

Avonddienst (17-10-2021)

  • 17/10/21 - 18:30u
  • Ds. F.E. Schneider - Breukelen
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Het levensraadsel van de dood…

In deze dienst lezen we Psalm 49. Wie het Psalmboek een beetje kent weet dat er binnen dit Bijbelboek verschillende genres zijn. Hoewel het woord Psalmen ‘lofliederen’ betekent, is dat niet het enige soort lied dat we tegenkomen. De psalmen bezingen werkelijk de hele breedte van een mensenleven voor het aangezicht van God. Zo zijn er lofliederen, dankliederen, klaagliederen, koningsliederen, maar ook wijsheidspsalmen. Psalm 49 wordt wel tot dit genre gerekend. En waarom dat is zie je als je in de inleiding leest:

4 Mijn mond spreekt wijze woorden,

diepzinnig is wat mijn hart overpeinst,

5 ik heb een open oor voor raadselspreuken,

bij het spel op de lier onthul ik een geheim. (Psalm 49:4-5)

Benieuwd wat dit geheim is? Zoek de Psalm maar eens op, en kijk of je het kunt ontdekken! Het mooie aan dit lied is dat het universeel is. Dat wil zeggen: het geldt voor íeder mens, níemand kan er omheen!

Om vooraf eens over na te denken:

  • Voel je je weleens jaloers op mensen die rijker zijn dan jij? Hoe helpt het christelijk geloof jou om met deze gevoelens om te gaan?
Voorganger: ds. Frank Schneider
Muzikale begeleiding: Johanneke Smits

 

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 103c: 1, 4 – Loof de koning, heel mijn wezen (Liedboek 2013)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 72: 1, 4 – Geef, Heer, de koning uwe rechten (Liedboek 2013)

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing – Psalm 49

Zingen Psalm 49: 3, 4, 5

(uit de Nieuwe Psalmberijming, de melodie is dezelfde als van de Geneefse Psalmen). Zie de tekst hieronder.

Verkondiging

Zingen Op Toonhoogte 209: 1, 2, 4, 5 – Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

Dankzegging en voorbeden

Geloofsbelijdenis (gesproken)

Zingen Lied 641 – Jezus leeft, en ik met hem (Liedboek 2013)

Zegen

 

Psalm 49

3. Weet dat het einde komt voor iedereen:

dwaas of verstandig, eens gaan allen heen.

Bezittingen met zorg bijeengebracht

gaan over naar het volgende geslacht,

al denkt de dwaas: mijn huis houdt altijd stand,

en op mijn naam staan grote stukken land.

Wie zonder inzicht zijn geluk blijft vieren

vindt duisternis, vergaat zoals de dieren.

 

4. Zo gaat het wie op eigen wijsheid bouwt,

wie niet op God, maar op zichzelf vertrouwt:

hij is een schaap dat ruw wordt weggeleid.

De dood is als een hoeder die hem weidt.

Wie eerlijk leeft, wordt bij het morgenlicht

in eer hersteld en door God opgericht.

Als Hij mij uit het dodenrijk komt halen

zal Hij de losprijs voor mijn ziel betalen.

 

5. Al heeft een rijke meer bezit dan jij,

wees niet jaloers: zijn welvaart gaat voorbij.

Nu is hij met zijn weelde in de weer,

straks daalt hij doodarm in de grafkuil neer.

Hij moet zich voegen bij zijn voorgeslacht.

Zijn licht dooft uit, voor altijd wordt het nacht.

Wie zonder inzicht zijn geluk blijft vieren

vindt duisternis, vergaat zoals de dieren.

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen