Terug naar overzicht

Avonddienst (17-02-2019)

  • 17/02/19 - 18:30u
  • Ds. Richard Vervoorn (Heerde)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 18.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de avond ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • De collecte is voor de eredienst
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Zingen: HH 391, U roept ons samen als kerk van de Heer

Toewijding in stilte

Votum en groet

Zingen: Psalm 62 : 1 en 4, Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

HET WOORD VAN GOD GAAT OPEN

Gebed voor de opening van de schriften

1e Schriftlezing: Lucas 11,1-13

2e Schriftlezing: Matteüs 6,5-8

Zingen: HH 88, Zoek eerst het koninkrijk

3e Schriftlezing: 1 Tes 5,16-18

Verkondiging over bidden

Zingen: LvdK Gez 95, Nu bidden wij met ootmoed

WIJ DANKEN GOD

Gebeden en dankzegging

Zingen: Geloofsbelijdenis HH 523, Ik geloof in God de Vader

Collecten

Wij zingen: LvdK Gez 392, Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

Zegen

Zingen: LvdK Gez 257 Halleluja, eeuwig dank en ere

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen