Terug naar overzicht

Avonddienst (16-06-2019)

  • 16/06/19 - 18:30u
  • br. Pim Vrijmoeth
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 18.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de avond ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van deze dienst is: God wil ademen helpt je om het te doen.
  • De collecte is voor Jubilee Campaign.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 134: 1 en 2

Stil gebed

Votum en Groet

• Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 124:8) die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van Zijn handen. (Psalm 138:8)

• Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. (1 Korintiërs 1:3)

Zingen: HH 51: 1, 2 en 3, Adem om van U te zingen

Gebed om Gods zegen

Lezing: HC Zondag 49

Zingen: Psalm 119: 42 – 44

Schriftlezing: Hand. 21: 1 – 14

Zingen: HH 381: 1 en 2, Jezus alles geef ik U

Preek: Gods wil ademen helpt je om het te doen

Zingen: HH 383: 1 en 2, Maak mij rein voor U

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: Gezang 21: 1 en 7, Alles wat adem heeft love de Here

Zegen

Amenlied: Liedboek 415: 1, 2 en 3, Zegen ons, Algoede

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen