Terug naar overzicht

Avonddienst (15-12-2019)

  • 15/12/19 - 18:30u
  • Ds. Richard Vervoorn (Heerde)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 18.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

  • De collecte is voor de diaconie
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

VOORBEREIDING

Wij zingen: Psalm 63 : 1+2 ‘Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat’
Toewijding, Bemoediging en Groet
Wij zingen:LvdK Gez 117 : 1+3  ‘ Hoe zal ik U ontvangen’

HEILIGE SCHRIFT

Gebed voor de opening van de schriften
1e schriftlezing:  Psalm 42
Wij zingen: HH 16  ‘Als een hert dat verlangt naar water’
2e schriftlezing: 2 Petrus 1,3-11
Wij zingen: LvdK Gez 118 : 1+2 ‘p U, mijn Heiland, blijf ik hopen’
Verkondiging, thema ‘Verlangen’
Wij zingen: LB 362 [=3 strofen] ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’

DIENST DER DANKZEGGING

Gebeden en dankzegging
Gezongen geloofsbelijdenis: HH 523 ‘Ik  geloof in God de Vader’
Collecten
Wij zingen: Psalm 73 :  9 ‘Nu blijf ik bij U voor altijd”
Zegen
Amen


LvdK = Liedboek voor de Kerken (1973)
LB = Liedboek 212

LB 362:

1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3 Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen