Terug naar overzicht

Avonddienst (10-10-2021)

  • 10/10/21 - 18:30u
  • Ds. Richard Vervoorn (Heerde)
  • Voorthuizen Kerkgebouw
Voorganger: ds. Richard Vervoorn
Muzikale begeleiding: Liesbeth Besselsen
Collecte: Diaconie
De liturgie staat hieronder:
VOORBEREIDING 

Wij zingen: LvdK Gezang 305 [=2 strofen] ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’
Toewijding, Bemoediging en Groet
Wij zingen:LvdK Ps 78 : 1+2  ‘Mijn volk ik ga geheimen openleggen’
HET WOORD VAN GOD GAAT OPEN
Gebed voor de opening van de schriften
Schriftlezing:  Jesaja 45
Wij zingen: LvdK Gezang 470 : 1+2+4 ‘Aan U  behoort, o Heer der heren’
Tekst; Jesaja 45,15a “Voorwaar, U bent een God die zich verborgen houdt”
Verkondiging
Wij zingen: LvdK Gezang 75 : 1+3 “U kennen, uit en tot U leven”
DIENST DER DANKZEGGING
Gebeden en dankzegging
Gezongen geloofsbelijdenis: HH 523 ‘Ik  geloof in God de Vader’
Collecten
Wij zingen: Psalm 139 : 3 + 8 ‘Waar zou ik vluchten voor uw Geest’
Zegen
Amen

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen