Terug naar overzicht

Avonddienst (08-03-2020)

  • 08/03/20 - 18:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 18.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. Zie het nieuwsbericht indien het meeluisteren niet lukt.

  • De voorganger van de dienst is Ds. Henk v/d Velde
  • De collecte is voor Eredienst/Perron 16
  • Muzikale begeleiding: Jurriena Dijkema
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Verwelkoming en mededelingen

Intochtslied: Bundel 75: 1 en 2 plus refrein, Hij kwam bij ons heel gewoon..

Votum en groet

Zingen: Bundel 75: 3 en 4 plus refrein, Zie je de wonden zo diep..

Gebed om de leiding van Gods Geest

We belijden ons geloof met HH 344: 1-3, Ik geloof dat God mijn Vader..

Zingen:  Inleidende woorden op het avondmaal

Terwijl we aangaan zingen we: Gezang 360: 1 en 2, Heer, wij komen vol verlangen..

Na de viering zingen we: Gezang 360: 3, Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken..

Schriftlezing: Psalm 92

Zingen: Psalm 25: 6, Wie heeft lust de Heer te vrezen..

Verkondiging

Zingen: Psalm 25: 7, Gods verborgen omgang vinden..

Dankgebed

Collecte

Slotzang:  Psalm 116: 1, 3 en 6, God heb ik lief….

Zegenbede  

Zingen: Psalm 116: 8, Voor ‘t oog van al de zijnen zal ik Hem offers van dank…

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen