Terug naar overzicht

Avonddienst (05-09-2021)

  • 05/09/21 - 18:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Heilig avondmaal

Aanmelden voor deze dienst gaat via ngkdeontmoeting.nl/reserveren

Voorganger: ds. Henk van der Velde

Welkom in deze dienst.

 

De liturgie is als volgt:

Verwelkoming en mededelingen

Intochtslied: LvK, Psalm 32: 1-2, Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven..

Votum en groet

Zingen: LvK, Psalm 32: 3, Gij zijt, o God, mijn schuilplaats en mijn haven..

Gebed om de leiding en zegen van God

Bezinning op het Heilig avondmaal

Voordat we het Heilig avondmaal vieren zingen we: Hemelhoog 176: 1 en 3, God enkel licht….

Inleidende woorden op het Heilig avondmaal

Viering van het Heilig avondmaal

Na de viering zingen we: Hemelhoog 176: 4 en 5, Ja, amen, ja, op Golgotha…

Schriftlezing: Psalm 111

Zingen: LvK, Psalm 111: 1 en 3, Van ganser harte, loof ik Hem

Prediking

Zingen: LvK, Psalm 111: 5 en 6, Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd..

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: Lvk, Pslam 103: 5-7, Zoals een vader liefdevol zijn armen…

Zegenbede

Zingen: Lvk, Gezang 257, Halleluja, eeuwig dank en ere..

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen