Terug naar overzicht

Avonddienst (03-11-2019)

  • 03/11/19 - 18:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Heilig avondmaal

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 18.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

  • De voorganger van de dienst is Ds. Henk van der Velde.
  • Thema: ‘Jezus volgen op de weg van het kruis’
  • Collecte: Bijzondere doeleinden
  • Muzikale begeleiding: Jurriena Dijkema
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Voorzang: LvK, Gezang 304: 1 en 2, God is getrouw…

Votum en groet

Zingen: LvK, Gezang 304: 3, De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt…

Gebed om Gods zegen

Inleiding op de avondmaalsviering

Zingen ter voorbereiding: LvK Gezang 360: 1-2, Heer, wij komen vol verlangen

Viering van het Heilig avondmaal

Zingen ter afsluiting: LvK Gezang 360: 3, Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken..

Schriftlezing uit Markus 8: 22-38

Zingen: LvK, Psalm 84: 1 en 3, Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer…

Verkondiging: Jezus volgen op de weg van het kruis

Zingen: LvK, Psalm 51: 4 en 5, Voltrek de reiniging en raak mij aan..

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: LvK, Gezang 308: 1-3, In Christus is noch West, noch Oost…

Zegenbede

Amenlied: LvK, Gezang 308: 4, Laat zuid en noord nu zijn verblijd..          

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen